Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
425 views • November 18, 2021

美國會聽證:揭中共監控魔爪 籲警惕數字極權|#新唐人新聞

新唐人新聞
新唐人新聞
美國國會及行政當局中國委員會,11月17日召開聽證會,討論中共如何利用高科技監控本國民眾,並將這一模式輸出海外。與會政要呼籲,警惕中共的數字極權對世界的危害。 美國資深記者傑佛利・凱恩:「當我在新疆時,我真的覺得自己就走在喬治・奧維爾筆下的《1984》的世界裡。」 美國國會及行政當局中國委員會週三召開名為「數字極權」(Techno-Authoritarianism)的聽證會,探討中共如何運用高科技的監控手段,控制和壓迫國民。 美國資深記者傑佛利・凱恩:「在20世紀,種族滅絕發生在毒氣室和萬人坑裡。而在21世紀,現代技術讓中國(共)可以悄無聲息地開啟種族滅絕,去摧毀一個族群,通過文化侵蝕和強制絕育的方式。」 參加聽證的美國資深記者傑佛利・凱恩(Geoffrey Cain)曾經在2017年親身到訪過中亞地區,進行了上百起關於新疆集中營的採訪。他在當年12月到訪新疆烏魯木齊,然而三天內就被中共警方拘留,並被勒令出境。 美國資深記者傑佛利・凱恩:「(被關的維族人)要想活命,只有無異議地照著看守和教員說的去做。監控技術被用來強迫他們否定自己的身份認同,而把中共灌輸的思想內化於心。」 出席聽證的人權觀察中國部觀察員王亞秋則指出,兩款社交媒體應用——微信和抖音,在監控普通中國人生活上,扮演了重要角色。 人權觀察中國部觀察員 王亞秋:「最關鍵的是要知道,所有的科技公司,都受中共的控制。」 而就中共對中國民眾實施信息封鎖, 美國參議員安格斯・金(Angus King)提出了這樣的問題: 美國參議員 安格斯・金:「中國人民知道互聯網被審查的程度嗎?他們知道自己其實沒有獲得全部的信息嗎?」 人權觀察中國部觀察員 王亞秋:「中國人大概的知道言論會被審查,但他們未必準確知道哪些信息是被審查過的。以我家為例,我在大陸的很多家人都相信,Covid19是從美國起源的,因為中共是如此大力地宣傳這一點,很難讓他們不相信。」 王亞秋也舉例說明,中共如何通過微信這樣的軟件,控制海外華人所接觸的信息。 人權觀察中國部觀察員 王亞秋:「在紐約,有一些面向華人的當地報紙,為了讓人們讀到他們的內容,這些報紙不得不把內容放在微信上,因為中國人只在微信上看新聞。這就意味著,當地的新聞必須要先經過北京的審查,然後才能傳遞給當地人。」 與會的多位專家還表示,中共也將自身的監控模式以及相關的設備,出口到其他人權狀況較差的國家。 今年10月,中共領導人習近平聲明,要求做大數字經濟。當時便有學者警告,民主國家需要提防中共數字極權主義的崛起。 美國眾議員 克里斯・史密斯:「如果我們不能堅守美國的價值原則、堅守言論自由,我擔心中共的數字極權主義的影響會日益變成常態。」 新唐人記者金石綜合報導
Show All
Comment 0