Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
25 views • November 10, 2021

埤頭鄉危險道路及護岸視察改善 竹塘鄉全齡式公園將開放

埤頭鄉危險道路及護岸視察改善 竹塘鄉全齡式公園將開放https://www.changhuanews.com/2021/11/news-1007.html 〔記者林明佑/彰化縣報導〕埤頭鄉文化路路口至高速公路引道前的農場路面與鐵軌高低落差造成意外頻傳,彰化縣長王惠美與民代於今(10)日前往現勘,指示工務處斥資210萬元著手改善,隨後,再到埤頭十三甲排水,視察護岸改善工程,將以200萬元改善工程,並要求如期如質完工,再轉往竹塘鄉視察竹塘公園改善成果,由王縣長上任後,縣府積極向內政部申請到「城鎮之心工程計畫」補助,為竹塘鄉內第一座全齡式公園,預訂在12月間遊具檢驗全面通過後,對外開放。
Comment 0