Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
170 views • November 16, 2021

中共六中全會後兩岸走勢 學者:台應提升應對|#新唐人新聞

新唐人新聞
新唐人新聞
中共十九屆六中全會落幕,台灣學者認為,未來中共對台在軍事及政治上會更強硬,滲透也會再加強。台灣當局對此要有所應對。 中共十九屆六中全會後,公開第三份「歷史決議」,並且會議公報罕見提到港台,雖然涉及台灣的部分只有四句話,但外界關注,這次中共六中全會後,對未來兩岸關係,會有什麼樣的影響。 國策研究院執行長 郭育仁:「從過去兩年,包含中國國內自己的變化,還有(中共)它的對台政策,還有它的國際行為,大概已經毫無疑義地可以去認定,對台灣無論是在軍事上,或在政治上,或者是對台灣內部的滲透上面,都會這個力道會越來越大。」 [全版圖卡]不過,香港浸會大學政治及國際關係學系前助理教授黃偉國,認為公報談及台灣的手法大多為「口號式」,與港澳部分作比較時,反而暴露了中共在處理對台問題上的不足,或可以說是失敗的地方。[圖卡結束]至於中共是否可能使用武力達成中共所謂的「統一」?台灣學者認為,中共目前對於使用武力統一台灣沒有信心。 中山大學中國與亞太研究所教授 林文程:「10月份的這個政治局的這個會議裡面,它所提到的還是和平統一。換句話說,它這個目前對於武力來統一台灣,它是沒有信心的。那這個決議文裡面提到台灣的問題,當然是代表一種宣示的這個立場。」 而針對中共這次六中全會,高調吹捧毛澤東,未來中國社會是否變得更加左傾 ?台師大政研所教授范世平認為,未來中國的確是有可能走向毛澤東化這樣的道路。這將使兩岸差距越來越大。 台師大政研所教授 范世平:「我覺得就是兩岸的這個差距會越來越大,我們就是要,要這個有對中共的這種可能的作為,要有所因應,但是我覺得就是說,基本上它現在整個社會會往這邊走,那兩岸在社會層面的這種對立會越來越嚴重。那我覺得台灣第一個不挑釁,但是我們也不畏懼,去面對未來的挑戰。」 中共公報老調重彈堅持一中原則和九二共識,以及所謂反「台獨」,對此中華民國陸委會聲明表示,台灣反對且無懼北京當局恫嚇,堅定捍衛國家主權與民主自由,絕不會接受中共設定的政治框架及未來發展路徑。 新唐人亞太電視 高健倫 黃彥菱 台灣台北報導
Show All
Comment 0