ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/5523
431 views • April 16, 2022

Professor Awarded $400,000 in Free-Speech Case

NTD News
NTD News
Ohio professor Nick Meriwether’s three-year quest to defend his freedom of speech has concluded, with a settlement in his favor. Shawnee State University is to pay him $400,000 in damages and attorney's fees.
Comment 0