Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
935 views • May 25, 2022

Plot to Assassinate George W. Bush Foiled

NTD News
NTD News
An Iraqi man traveled to Dallas last November allegedly in a plot to kill former President George W. Bush. He took video of the former president's home and planned to smuggle some recruited allies over the Mexican border.
Comment 0