Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
22 views • May 15, 2022

外企用腳投票 中共官媒發文求別走;中共放棄主辦亞洲盃 清0要到明年? 暴增52萬 金正恩要抄中共作業 主播:芬妮

希望之聲粵語頻道
#新華社 #在華外企 #投資轉移 外企用腳投票 中共官媒發文求別走 中共放棄主辦亞洲盃 清0要到明年? 暴增52萬 金正恩要抄中共作業 澳防長批中共間諜船爲「侵略行徑」 G7呼籲北京:別破壞對俄製裁 移動手機用戶登記後才能接境外電話 捐助我們 💟 https://donorbox.org/soh-tv-2 訂閱電子報 📬 https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
Show All
Comment 0