Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
23 views • May 11, 2022

20220509 美國佛州 -- 認識共產中國,從高中教育開始。

數位台灣家族
Bí-kok Hu̍t-chiu -- Jīm-bat kiōng-sán Tiong-kok àn ko-tiong-kàu-io̍k khai-sí. 美國佛州 -- 認識共產中國,從高中教育開始。
Comment 0