ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
80 views • May 9, 2022

烏軍TB2無人機所拍影片,顯示烏軍兩架Su-27戰機飛越蛇島空域,投擲炸彈攻擊俄軍目標

啤梨頻道 BarryMa TV
Comment 0