เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,054 views • September 20, 2021

Mountain landscape painting | Oil painting time lapse |#310

LuLu Art
LuLu Art
My YouTube Channel https://www.youtube.com/channel/UCrcLZc4yKp-n8IU9tgeLQqg/videos I drew a mountain landscape painting. we will learn to oil painting step by step. You can also draw oil landscape painting. Please subscribe and like. Thank you~~ See you in the next video. Art Store- Original paintings : https://www.dailypaintworks.com/Artists/lulu-bai-12661 Canvas size: 10"x 12" Oil Colors: Winsor&Newton Paintbrush: MontMarte & Phoenix BGM uses the YouTube library ----------------------------------------------------- Follow Me On Instagram: https://www.instagram.com/luluart_btwy/ Follow Me On Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100052533196234 ----------------------------------------------------- #oilpainting #landscapepainting #oilpaintingtimelapse
Show All
Comment 0