เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
233 views • February 2, 2022

Austria Audience: Shen Yun an 'All-Encompassing Experience'

NTD News
NTD News
Shen Yun Performing Arts wrapped up its first three shows in Salzburg, Austria. "Wonderful, what they’re doing there is unbelievable," said Alexander Müllenbach, a renowned composer and conductor. “You can say it’s a potpourri for the senses," said Frank Walz, a professor at Salzburg University. Walz waited two years to see the performance. He bought the tickets for his wife’s 50th birthday. "[Shen Yun] incorporates elements including color, music, aesthetics, and physical expression, and it's actually an all-encompassing experience, a spiritual experience. We came here and we got everything we wanted," he said. "The whole group exudes a very balanced and harmonic energy that makes people feel that they are one," said Karin Fischer, an artistic director for a dance production in London. She flew back to Austria just to watch Shen Yun with her mother. "The performance was very memorable for her and we enjoyed it. The dancers were precise and acrobatic. Their dance movements were very exact. The backdrop and the music were also impressive and extraordinary,” Karin said. "Outstanding. The music was great. High praise goes to the Shen Yun Symphony Orchestra," said Wilhelm Gollowitzer, who owns his own company. "The artists performed sincerely. It was unequivocally impressive! The artistry and choreography were outstanding. It was a wonderful experience."
Show All
Comment 0