Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
327 views • March 15, 2022

Cube Steak with Raclette Cheese - Korean Street Food

Fine Dining
Fine Dining
제주 매일올레시장 / 올레큐브 스테이크 with 치즈(Cube Steak with Raclette Cheese) 11,000 KRW (USD 9.8) Seogwipo Maeil Olleh Market, Jeju Island Korea Credit: FoodieBoy 푸디보이 - https://www.youtube.com/channel/UCe1ZsGtbRx2pgajGzwB9L0A
Show All
Comment 0