Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
42 views • February 7, 2022

民主不反共釀惡果;中俄沒有同盟!德國幹掉自己戰略家!| #趙培微視頻 02/07/2022

微視頻
微視頻
#民主 #中俄同盟 #趙培微視頻 由於油管對本節目的壓製造成觀看量驟減、訂閱被刪減、留言被屏蔽等,訂閱了微視頻但是收不到節目通知的朋友,請保存網頁關註更新。訂閱Youtube:https://bit.ly/3jLx38F 其它平臺: 🎯 Youmaker👉 https://www.youmaker.com/c/weishipin 🎯 Telegram:https://t.me/MicroNews_Zhaopei​ 🎯 Twitter:https://twitter.com/WeiShiPin_Zhao 🔵 Facebook:https://www.facebook.com/ZPMicroNews​ 🔵 Safechat: https://safechat.com/channel/27867577...​ 🔵 Odysee:https://odysee.com/@趙培微視頻:8​ 👏 爆料:weishipin01@gmail.com - 👏支持我們👉 https://donorbox.org/micronews 📮留下您的Email👉 https://newsletter.youmaker.com/?channel=micro-video
Show All
Comment 0