Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
22 views • January 29, 2022

救活白化「細腰貓」創首例 為安全不野放 - 動物治療 - 國際新聞

哥倫比亞日前援救了一隻罕見的白化細腰貓,是該國首例。經過獸醫治療之後,將牠安置在保護園區,由於罹患白化症將難以在野外生存,並不會野放回大自然。 全身雪白,有著紅色的眼睛,一隻罕見的白化細腰貓(jaguarundi),正在接受獸醫檢查。 日前,哥倫比亞西北部的阿布拉河谷(Aburra Valley)都會區,首度發現了一隻罹患白化症的細腰貓。在獸醫和消防隊的合作下,這隻雌性細腰貓在接受醫療後,被轉移到麥德林(Medellin)的一個保護園區安置。 獸醫 CARLOS MADRID:「這個時候這種動物是不能被野放的,因為白化症,牠容易出現健康問題,在野外生存時會有一些缺點,例如無法偽裝自己,使其很容易被捕食者看到。所以,唯一的選擇就是在這樣的公園裡,度過餘生。」 細腰貓原產於北美和南美洲,與美洲獅關係親近,通常是紅棕色或灰色。牠是一種獨居動物,只會在交配時與同伴在一起。 新唐人亞太電視 葉恩婕 綜合報導 🔔請訂閱我們 https://youtube.com/user/NTDAmazingWorld 🆗再開啟小鈴鐺 ✅定時來點正成長喔 官方網站👉https://www.ntdtv.com.tw/program/大千世界
Show All
Comment 0