Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,443 views • January 21, 2022

🔥烏俄緊張升溫!拜登澄清說法|台海和平重要!日本法國2+2首長會談|法國會認定中共犯反人類罪|深圳西安人抵抗中共暴力封城|早安新唐人【2022年1月21日】@新唐人亞太電視台NTDAPTV

#油管言論審查 #新唐人亞太搬家中 🔷日法2+2首長會談 提台海和平重要 🔷陳時中:不贊成集體要求疫苗數位證明 🔷深圳、西安人抵抗中共暴力極端封城 🔷拜登澄清:任何俄軍跨越烏邊境都是侵略 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0