ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/5523
493 views • March 25, 2022

Ukrainians Crossing Mexican Border to America

NTD News
NTD News
Are Ukrainians flying to Mexico to cross the border into America? NTD spoke to a member of an immigration think tank who explains how Ukrainians have been making their way to America through the southern border.
Comment 0