ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,925 views • May 14, 2022

上海近郊では野菜が畑で腐っている

上海の都市封鎖が今も続き、多くの住民が食べ物を買えず、物価も高騰しています。しかし一方で、上海郊外の多くの野菜基地では、当局の感染症対策によってたくさんの野菜が放置されています。農民が丹精込めて生産した野菜が腐り続けています。
Comment 0