ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3,119 views • May 28, 2022

〈字幕版〉中共の海外統一戦線工作部

カリフォルニア州の教会で起きた銃撃事件と中国との関係について、視聴者のみなさんから質問がありました。 容疑者の男は、ロサンゼルスの台湾系教会で起きた銃撃事件で1人を殺害、5人を負傷させた罪で起訴されました。 容疑者はかつて、「中国和平統一促進会」と呼ばれる米国に拠点を置く団体のメンバーでした。
Comment 0