Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
129 views • May 26, 2023

中國疫情再起 專家籲居家隔離引擔憂;李文足遭警察逼遷;北約將領3月曾訪台 台已取得北約數據鏈系統;2023來台人次目標600萬 交通部推抽獎活動【 #環球直擊 】| #新唐人電視台

新唐人電視台
#環球直擊 #中共 #新唐人電視台 中國疫情再起 專家籲居家隔離引擔憂 李文足遭警察逼遷 北約將領3月曾訪台 台已取得北約數據鏈系統 美國警告:中共黑客攻擊關鍵基礎設施 一週擺脫不治之症——貿易公司代表李庸和的修煉故事 2023來台人次目標600萬 交通部推抽獎活動 【環球直擊】5月26日完整版(1) - ‣‣ 商業合作 ► cn.ntdtv@gmail.com ‣‣ 捐款 ► https://donation.ntdtv.com ‣‣ 訂閱新唐人新聞頻道► https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道► https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 新唐人官方網站 ► http://www.ntdtv.com ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 ‣‣ 歡迎訂閱「乾淨世界」► https://www.ganjingworld.com/zh-TW/channel/uUaEX5vIKTh6l ‣‣ 購買紀念品 ► https://teespring.com/stores/the-epoch-times ‣‣ 產品推薦 ► https://www.youlucky.biz/shop © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0