Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
42 views • October 25, 2021

【新視角聽新聞】(國語)中共推房地產稅 三地被點名

賈康建議,可以考慮先把深圳、浙江、海南作為房地產稅改革試點。 發佈日期:2021年10月25日 責任編輯:Rm
Show All
Comment 0