Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
15 views • July 4, 2020

【BMO講歐美動畫】無海綿寶寶日的存在!他被大家排擠? 海綿寶寶角色講解 #EP3

BMO -BeMore
BMO -BeMore
快來跟我一起睡個好覺吧! https://link.noxinfluencer.com/kS9FZx 如有商業需求→Gmail:BMOBeMorenew@gmail.com 大家好,我們是BMO-be more 在台灣,日本動畫是遠比歐美動畫還要流行的,大家對歐美動畫的印象不外乎就是小孩子看的 為了打破這印象,今天我就來帶大家好好認識一些我看過,且國外也很有名的歐美動畫! IG: bmobemore0000 FB: https://www.facebook.com/BMO-BeMore-3... All the videos are not intending to against copyright law, If it cause any lost of yours, please contact me immediately. our E-mail : BMOBeMorenew@gmail.com #海綿寶寶
Show All
Comment 0