Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
539 views • October 9, 2021

夢中耶穌教她畫畫,8歲就無師自通畫出耶穌像!你所不知道的美國天才畫家——Akiane Kramarik| 小宇宙傳説

小宇宙傳說
小宇宙傳說
你一定知道音乐神童莫扎特,但你或许不知道美國的#天才畫家#Akiane Kramarik! 她4歲就開始畫畫🎨,並且無師自通,原來是#耶穌 在夢中教她的!更不可思議的是,8歲她就畫出了耶穌像!畫畫🎨靈感源自天人感應,她說藝術就是要傳遞信仰與神的啟示。 00:00 夢中耶穌教她畫畫,8歲就無師自通畫出耶穌像!你所不知道的美國天才畫家——Akiane Kramarik 00:12 出生時就不同尋常,夢中耶穌教她畫畫,8歲畫出耶穌像 03:12 天才畫家的坎坷成功路 09:17 天人感應的神奇作畫歷程,傳遞信仰與神的啟示 🌸 請訂閱、支持我們的頻道 🌸 https://rebrand.ly/9jch4 【什麼是觀星學】為什麼預言家知道6月20日後疫苗要出事 https://youtu.be/PqLvbynHaVQ 【明星輪迴的故事】鄧麗君,夢露,她們又回來了 https://youtu.be/BpPybA0uwrM 拍攝到人體能量場的故事 https://youtu.be/EvijEsji4w8 【未解之謎】為什麼世界各地都有聖像流淚 https://youtu.be/hYwv4WcaGs4 疫起何處?歷史上的大瘟疫 https://youtu.be/ixgOOiDDL3s 庞贝覆灭的历史故事 https://youtu.be/b9ESPdg3vgI 【2021預言】畫出預知夢的日本漫畫家 https://youtu.be/0SqJUgtZPdw 【瘟疫和人】歷史上那些瘟疫不侵的人 https://youtu.be/wJAVLTN627E 美國與外星人合作發展科技?https://youtu.be/E43e0FKzyZc 什麼是「時間」與「穿越」https://youtu.be/y_Tg1pgyLCc
Show All
Comment 0