Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
776 views • October 5, 2021

🔥白宮警告共機勿擾台|戴琪:中共不守協議將加重關稅|諾貝爾生醫獎得主是台灣女婿|俄羅斯逮捕大批俄共幹部|早安新唐人【2021年10月5日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷白宮警告共機勿擾台 美英日遏制中共野心 🔷美擬撤中部分懲罰關稅 戴琪:不守協議再加稅 🔷台連5天本土+0 餐飲、娛樂、宗教場所適度鬆綁 🔷諾貝爾生醫獎得主是台灣女婿 研究有助治療疼痛 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0