ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,508 views • June 15, 2022

上海で全員PCR検査を実施 新たな買い占めの波が到来

上海市当局が6月11日から全市8区域で全員PCR検査を実施すると発表したことを受け、全面的な都市封鎖を再開する前触れではないかと懸念する声があります。上海市民の間には次の買い占めの波が押し寄せており、当局はこの噂の払しょくを試みていますが、市民に耳を傾ける気配はありません。
Comment 0