ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9527
930 views • June 29, 2022

Mexico Joins Probe of Human Smuggling Deaths

NTD News
NTD News
Mexico has joined the investigation into the deaths of 51 suspected illegal immigrants found in Texas. They were stuck inside a tractor-trailer in sweltering conditions.
Comment 0