ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
47/12212
157 views • January 11, 2023

Schiff, Omar, Swalwell to be Kicked off Committees

NTD News
NTD News
House Speaker Kevin McCarthy is following through on his pledge to remove three Democrats from their House committees. Representatives Adam Schiff, Eric Swalwell, and Ilhan Omar are losing their assignments.
Comment 0