Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
32 views • November 8, 2021

11/7 台灣中央疫情指揮中心記者會【#中國禁聞直播】|#中國禁聞新聞

大紀元
大紀元
#中國禁聞 #台灣 #疫情 台灣中央疫情指揮中心記者會 - 【中國禁聞】https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhzJfiHV9fVi9ZE6_6jbCpfSPMsv-af0 【新唐人新聞】https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw 【微視頻】https://www.youtube.com/playlist?list=PL8vLe5GnVcGBO2xp4fs6ttsnccbWdD5cH - 🔔歡迎訂閱「中國禁聞」+ 按小鈴鐺 :https://www.youtube.com/user/ntdtvchinese2/featured?sub_confirmation=1 👏 訂閱「趙培微視頻」频道:https://bit.ly/3jLx38F 💎捐款:https://donate.epochtimes.com 💎捐款:https://donorbox.org/newtangdynasty
Show All
Comment 0