אנו משתמשים בעוגיות כדי להבין כיצד אתה משתמש באתר שלנו וכדי לשפר את חווייתך. זה כולל התאמה אישית של תוכן ופרסום. על ידי המשך השימוש באתר שלנו אתה מקבל את השימוש שלנו ב- Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
74 views • May 14, 2022

[VF] Shanghai enferme les travailleurs dans les usines en raison d'une alerte au covoiturage

Chine non censurée
Même vidéo en VOSF : https://youtu.be/TtDsy7v9-IA #ChineNonCensurée #Shanghai #Covid ✨Shanghai n'est pas seulement verrouillée, mais aussi verrouillée à l'intérieur et à l'extérieur. Certains habitants sont enfermés sur leur lieu de travail. D'autres sont enfermés à l'extérieur de leur maison. Il n'y a aucun endroit à Shanghai où vous voudriez être en ce moment (et surtout pas dans un camp de quarantaine), car les stocks de tout sont en train de s'épuiser. Et il ne semble pas y avoir de fin au Covid zéro chinois en vue. 👉Youtube fait démonétiser nos chaînes ! Nous avons besoin de votre soutien ! https://www.patreon.com/ChinaUncensored 💎 Soutenez NTD : https://bit.ly/donsNTDFrancais 👉Nous acceptons également le bitcoin ! http://www.chinauncensored.tv/bitcoin/ 👍Partagez cette vidéo à vos amis!
Show All
Comment 0