ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3,480 views • May 22, 2022

〈字幕版〉カナダ ファーウェイとZTEの5G機器を禁止に

カナダの公安大臣は、中国の大手テクノロジー企業であるファーウェイ(Huawei)と中興通訊(ZTE)が製造した機器に注意を促しています。同大臣は、これらの機器がカナダの電気通信分野に高いリスクをもたらす可能性があると述べています。
Comment 0