Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
285 views • February 11, 2023

國運 被他言中!神祕預言:他和康熙一樣的命格,卻只落得「空亡」倒台!常伴孫中山的算命大師,因洩漏天機,無奈⋯| #未解之謎 扶搖

未解之謎 扶搖
擁有和康熙大帝相同的八字貴格,卻走上完全不同的帝王路,袁世凱帝王夢碎問題究竟出在哪裡呢? 00:00 改命用錯招 預言大師難逃宿命 01:26 預言成真 07:32 血光之災 09:53 京房之死 1941年12月19日,對民國命理大師林庚白來講,是個很特別的一天。因為他命中註定的那個日子來了。 66年後, 錢鍾書夫人楊絳在她的新書《走到人生邊上》是這樣描述林庚白這特別的一天的: 「上海有個極有名的星命家......算定自己這年橫死。算命的都妄想趨吉避凶,他就逃到香港去,以為橫死的災厄已經躲過。有一天在朋友家吃晚飯。飯後回寓,適逢戒嚴,他中彈身亡 。這事一時盛傳,許多人都驚奇他命理精確 。但既己命定,怎又逃得了呢?」 書中說的這位極有名的星命家,就是林庚白。當年林庚白香港遇難這事轟動一時,可以說是無人不知,無人不曉。為什麼呢?因為林庚白在命理界可是出了名的鐵嘴, 傳奇中的傳奇。那他怎麼算來算去把自己算死呢? #未解之謎 #預言 #扶搖 - 🍀歡迎訂閱 乾淨世界:https://bit.ly/3ffltG4 💠訂閱:https://www.youtube.com/channel/UCzvQZ1p_-AXgAWiyHhE7CxQ?sub_confirmation=1 💠支持我們:https://donorbox.org/weijiezhimi 💠Twitter:https://twitter.com/weijiezhimi2 💠Telegram:https://t.me/wjzmchannel ✉️信箱:wjzmfuyao@gmail.com 💎 漫漫歷史長河之中,人類經歷了許多奇蹟,也留下很多謎團,扶搖和您一起分享大千世界那些神秘的未解之謎和撲朔迷離的超自然現象......
Show All
Comment 0