ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
162 views • August 9, 2022

왜 IRS국세청 무장시키나$ 美 군부 무기 수만정 압수. #962. 220809

참믿음자유
미국 현지 소식. 왜? IRS국세청 무장시키나$ 美 군부 무기 수만정 압수#962. 220809
Comment 1