Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
25 views • June 17, 2021

【粵語-焦點速遞】試圖說服世界接受中共病毒自然產生於武漢肉類市場是一個騙局;為甚麼著名科學家會同意簽署一封聯名信?對沒有有效科學證據的東西採取如此立場。

本文由大紀元專欄作家迪內什·德蘇扎(Dinesh D’Souza)撰文,曲志卓編譯。 這話現在可以公開說了:試圖說服甚至迫使世界接受導致中共病毒(COVID-19)自然產生於武漢肉類市場的大規模公眾運動是一個騙局。
Comment 0