Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
100 views • September 27, 2022

James Bond Stunt Car and Props Up for Auction

NTD News
NTD News
A James Bond auction is marking 60 years of the British secret agent on the silver screen. Leading the sale is an Aston Martin stunt car and the costume Daniel Craig wore in his latest bond movie.
Comment 0