ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
60 views • March 2, 2022

【高雄橋頭區】非食用花卉 顏明川堅持有機20載|有機無毒 |美麗心台灣(250)上

美麗心台灣
美麗心台灣
原本跟太太鄧秋美在台中新社開補習班,而業餘做花卉研究種植,卻為了年邁的父母回家鄉台南後壁,除了繼續補習班的教課以外,他還是繼續研究有機花卉的種植。曾經在花卉市場上過班, 顏明川卻願意放下安穩的上班族生活,致力於二代回收球莖花卉的研究。 🍊 歡迎訂閱我們+按鈴鐺,隨時看到最新影片喔!https://bit.ly/3f5PvWW ________________________ 🌼 按讚加入美麗心台灣FB https://bit.ly/3gynQ2n 🌼 美麗心台灣官網 https://bit.ly/3euhMpH 新唐人亞太台收視指南 https://goo.gl/BucTtL
Show All
Comment 0