Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
403 views • October 21, 2021

Daniil Maliuta - J.S.Bach, F.Chopin, F.Liszt, L.V.Beethoven

Daniil Maliuta
Daniil Maliuta
J.S.Bach - The Well Tempered Clavier. Book I: Prelude and Fugue No.7 in E-flat Major. F.Chopin - Etude op. 10 no. 1 in C major. F.Liszt - Transcendental Etude no. 8 "Wilde Jagd" L. van Beethoven - Piano Sonata No 32 in C minor, Op 111 Kazan State Conservatory, October 2021
Show All
Comment 0