Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,337 views • August 26, 2021

🔥喀布爾機場爆炸逾70死 13美軍殉職|ISIS-K是誰?|阿富汗前副總統:塔利班選舉連1席都拿不到|美前政府已備份病毒起源資料 要查中共反生物武器公約|早安新唐人20210827|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷喀布爾機場爆炸72死12美軍殉職 IS犯案 🔷拜登喊要「付出代價」 ISIS-K背景速看 🔷美前政府已備份病毒資料 要查中共反生物武器公約 🔷教職第3階疫苗今開打 台維持不強迫打疫苗原則 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友|https://bit.ly/ntdtvfriends​​ ======================================
Show All
Comment 0