Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
23 views • August 15, 2021

【新視角聽新聞】(粵語)《名家觀點》大陸各地疫情爆發,誰之過?!

《名家觀點-鍾原》鍾原近日發文指,中國大陸疫情失控的最大原因,實際是中共黨慶期間刻意掩蓋造成的,黨媒被迫承認疫情爆發。 發佈日期:2021年8月15日 責任編輯:Rb
Show All
Comment 0