เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
39 views • September 16, 2021

妻子出轨导致精神分裂,老实作家也会做出激情事,后果不堪设想

姿游看电影
姿游看电影
《秘密窗》(又名秘窗,笔下窗狂)是大卫·凯普执导的惊悚、悬疑影片,由约翰尼·德普、蒂莫西·哈顿等主演。 影片改编自史蒂芬·金的同名小说,讲述的是莫特·雷尼作家,遭遇了痛苦婚姻和写作灵感枯竭双重灾难的故事。 影片于2004年3月12日在美国上映。 尽管知道应该老老实实地坐在电脑前继续下一本书的创作,或者至少应该领着爱犬到小屋外那轻浮微光的湖边散散步,但知名作家莫特·雷尼(约翰尼·德普饰)实在是没有这个心情,他每天要在房间中最舒服的地方睡足至少16个小时。莫特本不是个意志寡默的人,而是事出有因,发现自己的妻子同其他男人同床共枕是任何重感情的男人所不能承受的,结果是不同路的同林鸟各奔东西。感情的失败终使莫特心灰意懒,离开了曾经熟悉的城市后,他来到了湖边这所昏暗肮脏的房子里寻求精神上的解脱。 痛苦的泥沼中难以自拔,莫特逐渐失去了写作的动力与信心,曾经激昂的创作热情也离他远去,哪怕再简单的句子也不复当年华丽的辞藻使其绚烂多姿。而这一切似乎远未因为时间的流转而消逝。某日,突发雪上加霜事件。 一个神经质陌生人的闯入打破相对的宁静。他叫约翰·舒特,贸然闯进的借口是指责莫特窃取了其小说创意,要求得到相应的补偿。尽管莫特竭力澄清自己的无辜,而换来的只是愈发强烈的坚持与敌意。问心无愧的莫特自然不能默认这不白之冤,而为自己辩白的唯一证据就是小说的原创手稿。但一连串意想不到的怪事突然出现,迫使莫特无法在与舒特约定的时间内找到原创手稿。当这一系列不合逻辑的事发生之初,莫特开始对这位神秘的舒特感到了一丝不安,并开始试图揭穿他的庐山真面目,就在真相未果时,又一件离奇的事发生
Show All
Comment 0