เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
69/330
211 views • September 27, 2021

Timeline: What If All Healthcare Staff Quit Their Jobs

Infinite Comparison
Before the discovery of modern medicine, life was fleeting for humans. The environment was replete with unseen dangers in the form of disease and medical conditions. Aided by modern scientific innovation, the boundaries of medical technology extended to unimaginable limits. Nevertheless, even with all these technological innovations, the position of doctors and healthcare staff in society hasn't diminished. Now can you imagine a world where all healthcare workers stop working and quit their jobs? You may want to check this video out to witness this scenario. DISCLAIMER: This Timeline/Comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more comparison/timeline videos. Icons: www.flaticon.com
Show All
Comment 0