Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/12038
54 views • September 24, 2022

VTA and Deputies Showcase Safety Enforcement

NTD News
NTD News
The Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA) in Northern California is reminding locals about public transit protocols. For Rail Safety Month in September, NTD got a rare, behind-the-scenes look at their safety enforcement.
Show All
Comment 0