เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
364 views • June 18, 2021

Red Rock landscape painting | Acrylic painting time lapse |#279

LuLu Art
LuLu Art
I drew a Red Rock landscape painting. we will learn to acrylic painting step by step. You can also draw acrylic landscape paintings. Paintings for sale: https://www.dailypaintworks.com/buy/auction/1197358 Please subscribe and like. Thank you~~ See you in the next video. Colors listed on the screen Canvas size: 10"x 10" Acrylic Colors: MontMarte Paintbrush: MontMarte & Phoenix BGM uses the YouTube library ----------------------------------------------------- Follow Me On Instagram: https://www.instagram.com/luluart_btwy/ Follow Me On Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100052533196234 ----------------------------------------------------- #acrylicpainting #landscapepainting #acrylicpaintingtimelapse
Show All
Comment 0