Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
60 views • July 10, 2021

同儕支持減壓 兩隻瓶鼻海豚「手牽手」游泳 - 可愛動物 - 新唐人亞太電視台

美國一名女子在佛羅里達州外海拍到兩隻海豚並肩游泳,而且不時以魚鰭互相碰觸,猶如「手牽手」 賈維斯(Erika Jarvis)美國探索海洋的一個非營利組織(OceanX)的社交媒體主任,在一次前往佛羅里達礁島群(Florida Reef Tract)進行調查的過程中,發現有一群瓶鼻海豚(bottlenose dolphin)跟隨他們的船隻前進,其中有2隻海豚竟然溫柔地互碰魚鰭,賈維斯趕緊拿出手機將這個畫面拍攝下來。 2006年的一項研究發現,這種「接觸游泳」,在瓶鼻海豚的同性之間並不罕見。這種在水面下進行的「握手」能在幾個方面幫助 雌性海豚,其中包括減少壓力、協助運動、發出合作的信號等。 🔔請訂閱我們 https://youtube.com/user/NTDAmazingWorld 🆗再開啟小鈴鐺 ✅定時來點正成長喔 官方網站👉https://www.ntdtv.com.tw/program/大千世界
Show All
Comment 0