Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
338 views • July 10, 2021

拒當替罪羊 非裔社區發聲反對SB 519 |#新唐人新聞

新唐人新聞
新唐人新聞
加州的SB 519法案,主張讓迷幻藥物合法化。對此,加州的非裔社區領袖於週四(8日),聲明反對非裔社區被政客利用,成為推動毒品政策的替罪羊。 週四(7月8日),加州部分非裔社區領袖召開在線記者會,反對由州參議員威善高(Scott Wiener)提出的SB 519法案。威善高聲稱,SB 519法案將幫助退伍軍人和有色人種的心理健康需求。 對於威善高的說法,社區領袖表達強烈反對。 他們指出,SB 519法案若通過,將助長犯罪,並為其他毒品合法化打開大門,後果是弊大於利。 根據美國緝毒局的說法,迷幻劑是屬於一級管制藥物,意味著這些藥物很可能被濫用。而目前在美國,迷幻藥還不具醫療用途。 據悉,SB 519法案於上月,在加州眾議院公共安全委員會投票通過後,目前訂於7月13日,在健康委員會舉行聽證。 新唐人加州記者站 採訪報導。
Show All
Comment 0