เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,827 views • January 18, 2023

The Nation Speaks Winter Break

The Nation Speaks
Hello, I’m Cindy Drukier, host of The Nation Speaks. We’ll be on a bit of a hiatus this winter. One reason is that I’m working on an important, gut-wrenching, very revealing documentary about people who suffer injuries from the Covid-19 vaccine. Watch for it... And we want you to know we’ll be re-broadcasting some of our best, timeless episodes on NTD television and all our previous episodes can be found on EpochTV.com and NTD.com. In the meantime, our popular America Q&A segment, where we talk to people across the country, will continue, on our social media platforms. You can also see me host some episodes of our newest show, International Reporters’ Roundtable, where we talk to international journalists to get their insights into this profession and major issues around the world. As always, from all of us here: Thank You for watching, and we look forward to being back with you next time.
Show All
Comment 0