Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
31 views • January 8, 2022

2022年是中共最難過的一年,現在黨內和軍中對習近平的反對聲音太強,搞不好就分裂了

已故中共元老李先念的女婿劉亞洲上將於去年底傳出被內部控制,有說法指其參與反習。 現居美國的前中共海軍司令部中校軍官姚誠5日對大紀元披露,鄧小平當年取消了領導幹部終身制,但習近平要破例在二十大開啟第三任期,現在軍隊的反抗非常強烈。劉亞洲事件可能和這種形勢有關。
Comment 0