Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
217 views • January 29, 2022

'DIVINE COMPASS'' by Akiane Afternoon Art Series

Colorful Arts
Colorful Arts
'One wave is a journey...' Happy 4th of July! Enjoy my latest inspiration ''Divine Compass''. Art: Akiane Kramarik Written & Directed : Akiane & Foreli Kramarik Camera: Akiane Kramarik Music: MikeStown Credit: FB: Akiane Kramarik - https://www.facebook.com/akianeart website: https://akiane.com
Show All
Comment 0