Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
12 views • March 31, 2022

美國2023年提升國防經費 應對中共威脅

3月28號,美國總統拜登公布了2023財年預算,其中大幅提高了國防經費,以應對中共與俄羅斯帶來的挑戰。評論認為,這意味著美國已經把中共列為頭號威脅。
Comment 0