Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
915 views • May 8, 2022

🔥港首位武官特首!歐盟發聲|美第一夫人、加拿大總理訪烏克蘭|廣達上海員工衝破封鎖 外媒:閉環運作不可行|早安新唐人【2022年5月9日】@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播

🔷戰火下的母親節!美、烏第一夫人互擁抱 🔷廣達上海員工衝破封鎖 外媒:閉環運作不可行 🔷中國核酸檢測開支 遠超年度總軍費 🔷唯一候選人 港首位武官特首 歐盟關切 ⚡因應社交媒體訊息審查、封鎖、降觸,請大家盡快加入以下平台,持續接收最新最真實的報導 📍 APP|https://bit.ly/3tlw5Hs 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://bit.ly/3F6FENi 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 IG|https://bit.ly/3CJWkd6 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0