Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
151 views • May 15, 2022

Seluruh Jalur Kereta Bawah Tanah Shanghai Ditangguhkan, Kontrol Epidemi Ditingkatkan

ET Indonesia
ET Indonesia
Epidemi lokal di Shanghai berlanjut. Kini tindakan penguncian telah ditingkatkan lagi. Pada 10 Mei, dua jalur kereta bawah tanah terakhir yang masih beroperasi di Shanghai tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan berhenti beroperasi. Sejauh ini, semua jalur Metro Shanghai telah ditangguhkan #Politik #HakAsasiManusia #Hukum https://www.youmaker.com/channel/8e81cc75-f06a-40e2-958e-3a818ee539bf
Show All
Comment 0