ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
193 views • April 30, 2022

16 States, DC Sue States Sue Postal Service Over Vehicles

Capitol Report
Capitol Report
Washington, D.C., and 16 states sued the postal service to halt the purchase of thousands of gas-powered vehicles. State attorneys general and environmental groups in New York and California allege that the agency has not considered the environmental impact of its purchase.
Comment 0