Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
166 views • October 12, 2021

💥鄭爽大罵中共!六個空軍基地對著台灣,福建密集興建“武統”設施;中共高層稱“不能和統就武統”,侵台時間提前了?人海戰術是選項之一;習掃蕩金融界,瞄準江曾劉吳等權貴;馬雲現身香港|新聞拍案驚奇 大宇 2021-10-13 00:49

🎯 支持大宇,加入會員,觀看獨家原創視頻:http://dayuus.com 🎯 大陸免翻牆網址:https://ogate.org/@youlucky 訂閱優樂客電子報,掌握每日更新!👉👉https://www.youlucky.biz/follow-us 📣 本視頻免翻墻鏈接 👉🏻 https://tinyurl.com/yh2yamge 💎本集節目美東 10/12製作 0:00 💎武統或許只是“時機”問題 中共內部會:不能和統就武統 00:48 💎中共奪台心重 已策劃“統一”後規劃 胡執政時就開始準備 4:24 💎中共武統時間點提前?或採人海戰術 預備役先往前衝 7:22 💎共軍趕修多個空軍基地 福建沿海至少放了6個 9:23 💎台灣需要核武器嗎?美國展開討論 12:01 💎谷歌等大企業不配合美軍開發AI 美日印澳舉行軍演 14:30 💎習巡視金融界橫掃四大權貴家族 王岐山也成金融老虎? 15:39 💎馬雲現身香港 趙薇夫婦被告上法庭 17:40 💎鄭爽公開不爽中共 破口大罵:要當局迎接考核 18:55 #台海局勢 #鄭爽大罵中共 #王岐山 #馬雲 ⭕️ 觀看大宇會員視頻,點擊 【大宇會員專區】: http://dayuus.com ⭕️ 支持我們 (不通過YT的捐款): https://www.youlucky.biz/da-yu-about - 🔔為避免偏見審查,不受阻礙地呈現節目內容,請關注大宇博客,每日更新【含原始圖像】: https://www.youlucky.biz/da-yu-article (新拍有任何文章和視頻的更新消息,我們都將在第一時間提供給您!) - 🔵 訂閱優美客Youmaker:https://www.youmaker.com/c/dayu 🔵 訂閱YouTube每日視頻 + 按小鈴鐺🔔: http://bit.ly/PAJQsub 🔵 大陸免翻牆訂閱會員指南:https://www.youlucky.biz/post/youlucky_ogate - 爆料訊息: xwpajq@gmail.com 會員與捐款訊息: dayutime99@gmail.com 爆料中,請盡量多提供一些說明文字,便於工作人員查看。我們每天都收到大量的各類郵件,容易濾過,或者沒有採用您的資料,還請大家不要介意。 再次提醒一下,大家給我們發信,請不要發網上重複的消息,請發您自己掌握的有關實情,而且儘量寫好事件發生的時間地點,最好再附上幾句簡介,讓我們知道發生了什麼。只有一張照片,或者是視頻,我們沒辦法確認,不好報導。請您一定保證自身安全的前提下,再發送有關信息,安全第一! - 📜 本集文章: 每日文章,追蹤部落格: https://www.youlucky.biz/da-yu-article ⭕️ 新拍FB:https://www.facebook.com/DayuShow 💎 大宇FB:https://www.facebook.com/dayupage ⭕️ 新拍推特https://twitter.com/xwpajq_dayu 📣 新拍Telegram公告頻道 https://t.me/dayunews ⭕️ 新拍Podcast頻道:https://anchor.fm/dayunews - 👉 追蹤 最新消息(每日更新): http://bit.ly/YouLuckysignup 👉 查看 所有文章(含原始圖像): https://www.youlucky.biz/blog - 商品推薦👉 https://www.youlucky.biz/shop 更多視頻: 新聞拍案驚奇 新冠病毒疫情 👉 https://www.youtube.com/watch?v=-77z_SE2ab8&list=PLzxjNt9AHGy3GYAqrRSv14El4IfxHXtO_ 大宇推薦!新聞拍案驚奇 精彩視頻 👉 https://www.youtube.com/playlist?list=PLzxjNt9AHGy31yVmgBEN8jYxk_cZy63NK - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com - 💥鄭爽大罵中共!六個空軍基地對著台灣,福建密集興建“武統”設施;中共高層稱“不能和統就武統”,侵台時間提前了?人海戰術是選項之一;習掃蕩金融界,瞄準江曾劉吳等權貴;馬雲現身香港|新聞拍案驚奇 大宇 - © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0